Kurumsal Güvenlik Çözümleri

BT altyapılarında güvenlik gereksinimi (firewall, URL Filtering), toplam kurumsal güvenliğin önemli bir bileşeni olarak görmekteyiz. Toplam güvenlik ise ancak “kurumsal güvenlik politikası” doğrultusunda uygulanabilir ve sürdürülebilir. Toplam güvenlik politikası için; Analiz, Entegrasyon, Uygulama, Yönetim, aşamaları neticesinde başarılı olabilir. Güvenlik çözümlerimizi toptan güvenlik poltikası aşamalarını uygulayarak müşterilerimize sunuyoruz.