Kurumsal Ağ Çözümleri

EDUSANO, sistem entegratörü olarak, kurumsal firmalara da uçtan uca ağ desteği sağlamaktadır. Bu kapsam içerisinde, telekom, kablosuz ağ, ses ve görüntü taşınması, performans yönetimi ve yapısal kablolama çözümleri alt başlıkları altında toplanmıştır.